Als bedrijf is het essentieel om te weten welke impact je hebt op de wereld om je heen. Deze impact komt in vele vormen, van de producten of diensten die je aanbiedt tot de levens van je werknemers; alles wat jouw bedrijf doet, heeft ergens effect op.

Een van de meest belangrijke vormen van impact om je bewust van te zijn is het klimaat. De werkzaamheden van bedrijven dragen bij aan de uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO₂), die op hun beurt weer bijdragen aan klimaatverandering en de opwarming van de aarde. Elk onderdeel van bedrijfsvoering heeft hier een aandeel in; van het energieverbruik in kantoren tot het vervoeren van producten en alles daaromheen.

Het is dus cruciaal voor bedrijven om inzicht te krijgen in hun CO₂-uitstoot, en actief bezig te zijn met het verminderen ervan. Dit is niet alleen vanuit een moreel perspectief interessant, maar ook vanuit een zakelijk oogpunt. Het verminderen van CO₂-uitstoot helpt namelijk niet alleen het milieu, maar kan op termijn ook zorgen voor lagere operationele kosten, een beter imago en een betere toekomstbestendigheid van jouw bedrijf.

Uitstoot uitgelegd

Voor het begrijpen van dit onderwerp is het handig om te weten waar we over praten als we het hebben over “uitstoot”. Met uitstoot doelen we op het loslaten van gassen, vloeistoffen, deeltjes of andere stoffen in de omgeving en atmosfeer als gevolg van de activiteiten van bedrijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitlaatgassen van een auto of mest dat gebruikt wordt op een akker.

Ieder soort uitstoot heeft een andere impact op de omgeving. In de uitlaatgassen van een fossiele auto zitten bijvoorbeeld veel verschillende stoffen. De verschillende soorten uitstoot hebben onder andere op de volgende manieren impact:

  • CO₂ draagt bij aan de opwarming van de aarde, doordat het de warmte van de zon vasthoudt in de atmosfeer.
  • Stikstof en zwavel dragen bij aan verzuring van de bodem en lucht, wat ervoor zorgt dat planten en bomen vatbaarder zijn voor ziektes.
  • Roet tast de longen van mensen aan en zorgt er zo voor dat we meer kans hebben op (onder andere) ademhalingsproblemen.

En zo zitten er nog veel meer stoffen in met ieder een ander effect.

Ook de natuur zelf stoot natuurlijk uit. Denk bijvoorbeeld aan dieren die methaan uitstoten tijdens het verteren van eten. Methaan draagt ook bij aan de broeikasgassen die de aarde doen opwarmen. Het verschil hier is alleen dat de wereld miljarden jaren de tijd heeft gehad om een balans hierin te ontwikkelen en daarom goed opgewassen is tegen de bijdrage van zichzelf aan het klimaat. Daartegenover bestaat een groot gedeelte van onze uitstoot pas slechts een paar honderd jaar, waardoor de natuur nog geen tijd heeft gehad om zich hierop aan te passen.

De verantwoordelijkheid van bedrijven

Wanneer er over het klimaat wordt gepraat dan gaat het vaak over wat individuen kunnen doen om hun uitstoot te verlagen en minder impact te hebben op de natuur. Nu is dit zeker niet onbelangrijk, maar in verhouding hebben bedrijven een veel grotere impact.

Als een bedrijf ervoor kiest om alleen nog maar elektrische voertuigen te gebruiken, haalt dit een stuk meer uitlaatgassen uit de natuur dan wanneer een individu dit doet. Een bedrijf kan er ook voor kiezen om duurzamere grondstoffen voor hun producten te gebruiken, een individu kan alleen kiezen om producten te gebruiken die duurzaam zijn. Dat kan alleen als de alternatieven ook daadwerkelijk bestaan.

Bedrijven dragen dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het verminderen van hun impact op het klimaat. Niet alleen vanwege de schaal waarop ze opereren, maar ook omdat ze de capaciteit hebben om te innoveren waar individuen dit niet of nauwelijks kunnen. Moreel gezien kun je je als bedrijf zijnde het dus niet veroorloven om niet bezig te zijn met het klimaat.

Het belang en voordelen voor bedrijven

Voor de toekomstbestendigheid is het ook belangrijk om hier naar te kijken. In de laatste paar decennia zijn er bijvoorbeeld al veel wetten bij gekomen die sturen op een duurzamere wereld, en in de toekomst zullen er alleen maar meer bij komen.

Door proactief bezig te zijn met het verduurzamen van je bedrijf kun je dus veel stress en kosten vermijden. Zegt de overheid dat bedrijven binnenkort geen fossiele voertuigen meer mogen gebruiken? Dan zit jij al goed omdat je je wagenpark niet meer hoeft te vervangen. Bovendien voorkom je ook dat je tegen hoge kosten aanloopt omdat de vraag naar elektrische voertuigen opeens omhoog geschoten is.

In dit voorbeeld loop je niet alleen op de wetgeving vooruit, maar bespaar je op termijn ook op andere manieren kosten. Energie wordt bijvoorbeeld op termijn alleen maar goedkoper met innovaties op het gebied van groene stroom. Terwijl brandstoffen ieder moment omhoog kunnen schieten in prijs, zoals in de laatste honderd jaar al meerdere malen gebeurd is, en ze zullen alleen maar duurder worden wanneer de bronnen ervan uitgeput raken.

Duurzame innovatie

Met de groeiende vraag naar duurzame producten en diensten ontstaat er voor jouw bedrijf een kans om hierop in te spelen. Ontwikkel je een duurzaam alternatief voor een product, dan kun je daarmee een nieuw klantsegment aanspreken én bijdragen aan het verduurzamen van de markt van dat product.

Ook heb je op deze manier de kans om je te plaatsen als duurzame pionier binnen jouw sector. Door als eerste een duurzaam alternatief te ontwikkelen voor een bestaand product laat je ook aan de markt zien wat er mogelijk is. Zo inspireer je andere bedrijven om ook duurzame oplossingen te ontwikkelen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het verduurzamen van de gehele markt.

Ook biedt dit andere kansen, je kunt bijvoorbeeld licenties voor jouw duurzame producten of processen beschikbaar stellen voor concurrenten, zoals beddengigant Auping ook doet met hun duurzame matrassen. Zo help je jouw concurrenten op weg en verdien je er zelf ook nog aan.

Stappen voor verbetering

Voordat je actief bezig aan de slag kan met het verminderen van de uitstoot is het nodig om de uitstoot nauwkeurig in kaart te brengen. Hiervoor moet je alle onderdelen van je bedrijf gaan analyseren; van het energieverbruik van je kantoren tot het vervoeren van je producten, en alles daaromheen.

Zodra de uitstoot in kaart is gebracht is het tijd om te kijken naar alternatieven; kijk welke opties bestaan en zoek hierin naar de juiste voor jouw bedrijf. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je kijkt naar energie-efficiëntere apparatuur, opties voor het overgaan naar groene stroom, of kijken welke grondstoffen vervangen kunnen worden met duurzamere alternatieven.

Voor het herkennen van probleempunten en het vinden van alternatieven is het belangrijk dat je met een scherpe blik kijkt naar je bedrijfsvoering; focus niet alleen op één onderdeel van je bedrijf, maar juist op hoe alles op elkaar inspeelt. Het is zonde als je ervoor kiest om alle voertuigen te vervangen en er later achter komt dat minder voertuigen gebruiken ook een optie is.

CO₂-compensatie

Een goede eerste stap na het uitzoeken van jouw CO₂-voetafdruk is het compenseren van deze afdruk. Dit houdt in dat je een organisatie betaalt om werkzaamheden te verrichten die CO₂-uitstoot elders voorkomen, of die CO₂ actief uit de lucht halen. Op deze manier compenseer je de uitstoot van jouw bedrijf door het elders tegen te gaan.

Het bekendste voorbeeld hiervan is het planten van bomen, om te groeien halen bomen namelijk CO₂ uit de lucht en slaan dit op als biomassa. Ook zijn er andere projecten, bijvoorbeeld het steunen van de bouw van groene energie, of de aanschaf van energie efficiëntere fornuizen voor mensen in arme landen.

Elke vorm van CO₂-compensatie brengt ook andere voordelen met zich mee, bijvoorbeeld het verbeteren van leefomgevingen voor dieren met het aanleggen van nieuwe bossen, of mensen die minder geld uit hoeven te geven aan brandstof om te koken en zo meer overhouden voor andere doeleinden.

Belangrijke sidenote

Je moet CO₂-compensatie niet zien als de oplossing voor jouw uitstoot, maar alleen als een tussenstap terwijl je zelf bezig gaat met je uitstoot verminderen. Compensatie is er voor de CO₂-uitstoot die je (nog) niet kan vermijden, en zorgt er niet voor dat je zonder zorgen kan uitstoten.

Ook is het soms discutabel hoeveel CO₂ er daadwerkelijk gecompenseerd wordt met deze projecten. Daarom is het goed om je niet te focussen op één doel, maar op meerdere tegelijk zodat je een grotere kans hebt dat je doelen steunt die goed werken. Daarom raden we aan om net iets meer te compenseren dan dat je uitstoot, zo voorkom je ook dat je minder compenseert dan dat je uitstoot wanneer een doel niet werkt zoals gehoopt.

De verduurzaming van Onwise

Als online marketingbureau hebben wij natuurlijk geen groot wagenpark om te vervangen, veel van onze collega’s komen al met het openbaar vervoer en we hebben veel opties voor thuiswerken. En ook hebben we niet veel te maken met grondstoffen waar we alternatieven voor kunnen vinden, ons werk bestaat grotendeels uit bits en bytes.

Maar toch zijn er genoeg dingen die wij wel kunnen doen. Zo schaffen wij voor onze kantoorartikelen duurzame producten aan en geven wij onze oude apparatuur een tweede leven door ze te doneren aan goede doelen. Bovendien zijn wij met onze pandeigenaar bezig om te kijken naar de opties voor groene stroom, bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen op het anders ongebruikte dak.

Ook hebben wij vorig jaar onze CO₂-voetafdruk in kaart gebracht, en naast het verminderen hiervan door de eerder genoemde punten doen wij ook aan CO₂-compensatie door het steunen van de projecten van Gold Standard. Hiermee hebben wij in het laatste jaar tot wel viermaal onze uitstoot hopen te compenseren.

Met ons werk dragen wij ook bij aan het verduurzamen van de websites van onze klanten, dit doen we onder andere door de snelheid van de websites te verbeteren en het aantal crawlbare URL’s van de websites te verminderen. Dankzij deze optimalisaties verbruiken de apparaten van bezoekers en zoekmachines minder stroom wanneer ze bezig zijn met deze websites. Hoe dit verder werkt, kun je ook lezen in onze blog over dit onderwerp: Sustainability in SEO.

Suggesties?

Wij zijn ook graag bezig met het verbeteren van onze duurzaamheid. Heb je suggesties of ideeën over hoe wij dit beter kunnen doen, laat dan vooral van je horen via ons contactformulier, of laat een reactie achter op een van onze socials. Aanmerkingen op dit artikel zijn natuurlijk ook altijd welkom, duurzaamheid is zeker geen simpel onderwerp en we horen graag hoe wij anderen beter hierover kunnen informeren.

Geschreven door

Benieuwd wat online marketing voor jou kan betekenen?
Neem dan gerust contact op

Onwise beeldmerk
Onwise - We are On it Onwise - We are On it