Betekenis

ROAS, wat staat voor Return On Advertising Spend, is een formule die laat zien hoe effectief een advertentiecampagne is. Met dit getal kun je als bedrijf bepalen welke strategie het effectiefste is voor de online marketing. Dit bereken je door de totale conversiewaarde te verminderen met de totale kosten en vervolgens dit getal te delen door 100.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it