Betekenis

Heat map is een ander woord voor warmtebeeld. Een heat map laat zien waar de bezoekers van een website naar kijken. Dit kan onderzocht worden door een Eye-trackingonderzoek. Zo laat een heat map bijvoorbeeld zien waar de bezoeker naar kijkt en voor hoelang. Door dit te doen kan je onderzoeken waar de bezoekers het meeste naar kijken.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it