Betekenis

Google Trends is een tool van Google waarmee je kan zien hoe veel een bepaald zoekwoord wordt gegoogeld en wat de trendlijn is voor het zoekwoord. Dit is echter niet uitgedrukt in zoekvolume maar in percentages van het hoogste zoekvolume. Je kan Google Trends ook gebruiken om zoekwoorden met elkaar te vergelijken.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it