Betekenis

Waar bij de Cost per click (CPC) kosten op basis van het aantal kliks berekend worden, gaat dat bij de betalingsvorm Cost per mille (CPM) op basis van het aantal vertoningen. Per 1.000 vertoningen wordt een bedrag verrekend.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it