Betekenis

Het conversieratio is de verhouding tussen het aantal conversies en het aantal websitebezoekers.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it