Betekenis

Bij een conversieoptimalisatie wordt de site onder handen genomen met het oog het conversieproces te optimaliseren. Het doel is het makkelijker en aantrekkelijker voor de bezoeker te maken om tot een conversie over te gaan. In dit kader kunnen diverse testen uitgevoerd worden om te onderzoeken hoe het beste conversieratio behaald kan worden. Dat kan onder meer met een A/B test.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it