Betekenis

Concurrentieanalyses worden uitgevoerd bij het opstellen van strategische marketing plannen. Bij de analyse wordt gekeken naar de positie van de concurrenten in de markt, hun USP’s en zwakkere punten, en de gehanteerde online strategie. Een concurrentieanalyse wordt gebruikt om te onderzoeken hoe een bedrijf de concurrentie voorbij kan streven en haar eigen positie in de markt kan verbeteren.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it