Betekenis

De buyer journey is de ‘reis’ de een (potentiële) koper of klant aflegt om tot zijn bestelling of aanvraag te komen. Als deze reis goed in kaart kan worden gebracht kunnen de marketing werkzaamheden daar op worden afgestemd. Zo kan de buyer journey geoptimaliseerd worden, wat tot meer aanvragen of bestellingen moet leiden. Onder de reis kunnen verschillende factoren geschaard worden, waaronder de bekendheid met een product, dienst, merk of bedrijf. Ook het overwegingsfase en de beslisfase vallen hieronder.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it