Betekenis

Met een bounce wordt gedoeld op een bezoeker die op je website beland is, maar vervolgens verder geen actie ondernomen heeft. Met een verdere actie wordt het doorklikken op de website of het overgaan tot een conversie bedoeld. Het bouncepercentage (of de bounce rate) is het gedeelte van de bezoekers dat als bounce geclassificeerd kan worden en dus slechts één pagina bezocht heeft.

Een hoog bouncepercentage is niet per se negatief. Een bezoek op 1 pagina van 5 minuten kan immers nog steeds als een bounce gezien worden. Een bezoeker die binnen 15 seconde 3 pagina’s bezoekt wordt echter niet als bounce gerekend.

Onwise - We are On it Onwise - We are On it